Meny
Velg avdeling Forside
Kjærholen 1 4316 Sandnes
Telefon: 46748161 Send oss e-post
Det er 29 dokumenter i arkivet.
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<april 2024><<
april 2024
mtotfls
25262728293031
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Barnehagens Fagområder

Fagområdene:

I Rammeplan for barnehager er følgende syv fagområder representert:

1. Kommunikasjon, språk og tekst

– ”Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.” Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø for alle barna og oppmuntre dem til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme. Kommunikasjon består både av verbalt og nonverbalt språk.

2. Kropp, bevegelse og helse

– ”I løpet av småbarns alderen lærer barna seg grunnleggende fysiske og motoriske ferdigheter.” Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for denne utviklingen. Personalet skal sørge for at barna veksler mellom rolige perioder og aktivitet. De skal bidra til å ta vare på barnets helse ved å legge vekt på god hygiene, faste måltider og et sunt kosthold. Barna skal ha et godt forhold til kroppen sin.  

3. Kunst, kultur og kreativitet

– ”Barn skaper sin egen kultur ut fra egen opplevelser.” Barnehagen skal presentere og formidle ulike uttrykksformer for barna. Kunst, kultur og kreativitet kommer til uttrykk ved bruk av ulike metoder som musikk, drama, lesing, formingsaktiviteter.  

4. Natur, miljø og teknikk

– Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.” Barna skal oppleve glede og mestring gjennom friluftsaktivitet og utelek i barnehagen, og få innsikt i hvordan natur, miljø og teknikk fungerer i et samspill i forhold til hverandre.  

5. Etikk, religion og filosofi

– ”Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og prege verdier og holdninger.” Barnehagen skal ta hensyn til barnas religiøse og kulturelle tilknytning. Alle er forskjellige, og de voksne må være gode forbilder med tanke på forståelse, toleranse, og respekt for hverandre.  

6. Nærmiljø og samfunn

– ”Fagområder skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse forplanter og dyr, landskap, årstider og vær.” Barnehagen er et samfunn i miniatyr. Den legger vekt på å styrke kunnskap om det nære; miljø, kultur, tradisjoner og levesett, med utgangspunkt i barnas ulike erfaringer.  

7. Antall, rom og form

– ”Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.” Barn er naturlige nysgjerrige, og er tidlig opptatt av tall, rom og form. Barnehagen skal legge til rette for at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former.  

Alle fagområdene skal integreres på avdelingene, og vektlegges i det daglige arbeidet. Fagområdene opptrer sjelden isolert, flere områder vil ofte være representert samtidig i et tema, opplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.I sosialt samspill, i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barna får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek, og et godt samspill mellom barna.

Mer informasjon om fagområdene finnes blant annet i "Rammeplan for barnehager" og under forskrift om rammeplanens innhold på nettsiden lovdata.no.

Gjennom avdelingenes månedsbrev blir det hver måned informert om hvilke fagområder som er i fokus den aktuelle måneden.