Meny
Velg avdeling Forside
Kjærholen 1 4316 Sandnes
Telefon: 46748161 Send oss e-post
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<september 2020><<
september 2020
mtotfls
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
05060708091011
Samarbeidsutvalget, SU

   

Utdrag fra barnehagens vedtekter, SU sin rolle i barnehagen:

5.2 : Samarbeidsutvalget (SU) 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet

a)            Samarbeidsutvalget skal bestå av 8 medlemmer.

b)           Foreldrerådet, de ansatte og eierstyret velger hver 2 representanter til samarbeidsutvalget.  Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

c)            Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

d)           Representanter for foreldrerådet velges for 2 år, ansatte velges for ett år om gangen. Eierstyret fastsetter selv funksjonstiden for eierstyrerepresentantene.

e)            Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget, eller av eierstyret.

f)             Samarbeidsutvalgets leder foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at samarbeidsutvalgets leder har mottatt anmodning om å holde møte.

g)            Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør samarbeidsutvalgets leders stemme.

h)            Samarbeidsutvalget skal behandle bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.i)             

Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget. Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

SAMARBEIDSUTVALGET 2018-2019

Inger Elin Næsbakken, leder, rep. fra Øyenstikkeren: IngerElin.Naesbakken@subsea7.com

Gry Thomsen, rep. fra Maurtua: grythomsen83@hotmail.com

Birute Haavik, rep. fra Vepsebolet: birute.haavik@gmail.com

Lene Skjæveland, rep. fra Tusenbeinet: lskjaeveland@hotmail.com

Geir Todnem, rep. fra eier: g.todnem@hotmail.no

Marianne Messmer, rep. fra personalet: marianne.messmer@lyse.net

Jill Steen, rep. fra personalet: jill.steen@lyse.net

Anne Lenning, daglig leder: post@ormaskogen.no