Meny
Velg avdeling Forside
Kjærholen 1 4316 Sandnes
Telefon: 46748161 Send oss e-post
Det er 29 dokumenter i arkivet.
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<mai 2024><<
mai 2024
mtotfls
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809
Satsningsområdet

Satsingsområde: ”SOSIAL KOMPETANSE”

Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen.  

”For heller ikke sosial kompetanse er medfødt. Det utvikles ikke av seg selv, den oppstår ikke gjennom modning eller tilfeldig læring. Den må tilegnes gjennom målrettet læring og egen erfaring gjennom deltakelse” (Rammeplanen for barnehagen).  

Sosial kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjonen mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, samtidig som de trives og kan opprettholde et positivt selvbilde. Sosiale ferdigheter læres gjennom observasjon, imitasjon, og i samspill med andre, i hjemmet, i barnehagen og på fritiden.

Det krever sosiale ferdigheter å delta i samspill, og det er nødvendig å delta i samspill for å utvikle disse ferdighetene. Barn trenger sosial kompetanse for å kunne delta i en gjensidig givende lek. God sosial kompetanse er et godt utgangspunkt for å danne gode relasjoner til andre, vennskap har igjen en positiv effekt på barns trivsel og identitet. Det å ha mennesker rundt oss som vi er trygge på, skaper en solid base.  

Vi ønsker å utvikle barnas evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle utfordringer og frustrasjoner. Det er ferdigheter som har stor verdi også til senere i livet. Gjennom kunnskap om egne og andres følelser kan barnet utvikle:

  • en kjennskap til egne følelser
  • en forståelse og oppmerksomhet overfor en annen persons tanker og følelser
  • en evne til å leve seg inn i andres opplevelser  

 Det tar tid å lære, skille og forstå andres følelser fra sine egne. Når voksne setter ord på det som skjer rundt barnet, er dette med på å lage forståelse i situasjonen.  

Hos oss får barn tillit til egne evner og er eksperter på sine egne opplevelser. De lærer å tro på seg selv, er nysgjerrige, fantasifulle og kreative, og uttrykker sine tanker og refleksjoner på varierte måter. Barn lærer å ta vare på seg selv og andre i et fellesskap. Det er rom for å være annerledes, men også lik.

Hos oss ønsker vi at alle skal bli den beste utgaven av seg selv!  

Hvordan skal vi jobbe? Vi har utarbeidet et arbeidsdokument som er gjeldende for alle avdelinger, med inspirasjon fra  ”SmART oppvekst” (Gro Aasland Våge og Vidar Bugge-Hansen) og ”Steg for steg” (Kari Pape).  

SmART oppvekst er en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker (AI) kombinert med systematisk trening på sosial kompetanse (ART). Det handler om å identifisere barns styrker gjennom sosiale historier.

Vi bruker historier og konkreter, tilpasset etter barnas alder, som skal bidra til å øke trivsel, utløse engasjement, entusiasme og bygge et positivt og solid selvbilde. Vi bruker historier som barna kjenner seg igjen i, noe som igjen øker overføringsverdien til egen hverdag.

I historiene møter vi Petter og vennene hans. Petter er en helt vanlig gutt som gjør mye bra, men som alle andre glemmer han seg innimellom og gjør ting han ikke burde. I historiene bruker barn og voksne karakteregenskapene OMSORG, HJELPSOMHET, SAMARBEID, ANSVARSBEVISSTHET, MOT, RESPEKT, SELVKONTROLL, TÅLMODIGHET, TAKKNEMLIGHET OG UTHOLDENHET I PRAKSIS.

Det å oppleve anerkjennelse i møte med et annet menneske gir energi, pågangsmot og tro på egne ferdigheter. En forutsetning for å få til dette og til å takle de utfordringene som kommer er god sosial kompetanse. Det handler om å styre tanker følelser og handlinger på en slik måte at man lykkes godt i det sosiale samspillet med andre mennesker.

Styrkefokuset som ligger i AI handler om å se den beste utgaven av hverandre. Vi gjør gode og dårlige handlinger alle sammen. Hva ser vi etter og hva vektlegger vi? SmART oppvekst gir et språk og en trening i å se etter det velfungerende. Skal vi kunne identifisere styrker hos hverandre må vi ha et språk som forstås likt av alle.

Når karakteregenskapene settes inn i daglige handlinger som det føres samtaler om, får barn og voksne et felles språk om det viktigste i livet. Dette felles språk utløser barn som vil praktisere, og voksne som fokuserer og anerkjenner disse handlingene.

Skal man lykkes i dette forebyggende arbeidet må man trene systematisk og over lang tid.

Vi har utarbeidet et arbeidsdokument i barnehagen, som skal brukes aktivt på alle avdelinger. Satsningsområdet tilpasses barnets alder, og liten avdeling vil ha fokus på færre karakteregenskaper enn stor avdeling.

Alle fagområdene er også en del av arbeidsdokumentet vårt.

Satsningsområdet kommer til uttrykk i tilrettelagte aktiviteter, planlagte temasamlinger, i lekegrupper, aldersgrupper – og i det aller viktigste vi har: i hverdagen og i det samspillet vi har oss i mellom året rundt.  

 

 

”HVA VIL KUNNE SKJE OM ALLE BARN

 LÆRER SEG FERDIGHETEN I Å SE

ALT SOM ER BRA HOS SEG SELV OG ANDRE?”

- SmART Oppvekst  -